Muhtasar ve Aylık Hizmet Belgesi birleştiriliyor

Muhtasar ve Aylık Hizmet Belgesi

Muhtasar ve Aylık Hizmet Belgesi

 

Muhtasar ve Aylık Hizmet Belgesi

6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.08.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim Belgesinin birleştirileceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adında yeni bir belge türü oluşturulacak. Sistem alt yapısı oluşturulduktan sonra işverenler muhtasar beyanname ile SGK bildirgesi için ayrı ayrı belge verme zorunluluğundan kurtulmuş olacaklar. Bu sayede firmalarda ki iş yükü hafifletilecek ve işverenler tek bir işlem ile bilgileri yetkili kurumlara ulaştırılabilecekler.

Söz konusu torba kanun ile vergi dairelerine verilen Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen aylık prim ve hizmet belgeleri birleştirilerek tek belge halinde verilecek.

Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

 • MPHB’nin verilmesi, kaydının tutulması, diğer defterlerle uygun olması ve bunların getireceği sonuçlardan işverenler ve yetkili mali müşavirler müştereken ve müteselsilden sorumlu olacaklar.
 • MPHB’ni süresinde ve belirlenen şekilde Maliye Bakanlığına vermeyen işyerleri de 5 puanlık prim desteğinden mahrum kalacaklar.
 • 5510 sayılı Kanunun 91. maddesi tamamen değiştirilmiştir. Borçları ertelenebilecek olanların kapsamı genişlemiştir. Kapsam hem konu olarak hem şahıs olarak genişlemiştir. Doğal afetlerin yanına ek olarak ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplar da eklenmiştir. Kişi olarak da işverenlere ve 4b’lilere ek olarak isteğe bağlı sigortalılar, ek-5’liler, ek-6’lılar gibi primini kendi ödeyen sigortalılar da eklenmiştir.
 • APHB’nin verilmemesine dair idari para cezasını düzenleyen 102/1-c4’e  yeni bir idari para cezası uygulaması gelmiştir. Birleştirilmiş belge olan MPHB’nin verilmemesi ile ilgili 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin 1. fıkrasına m bendi eklenmiştir. Buna göre MPHB’ni süresinde ve usulünde vermeyenlere;
  1) MPHB asılsa asgari ücretin 2 katı geçmemek üzere sigortalı başına 1/5 kat,
  2) MPHB ekse asgari ücretin 2 katı geçmemek üzere sigortalı başına 1/8 kat,
  3) MPHB eksik gün bildirimiyle ilgiliyse asgari ücretin 2 katı geçmemek üzere sigortalı başına 1/2 kat,

 Eğer aykırı MPHB Kurumca(veya diğer kamu idarelerince) tespit edilmişse;

 • İşyeri kamu idaresiyse veya bilanço usulünde defter tutuyorsa aybaşına 3 katını geçmemek üzere 1 katı tutarında,
 • İşyeri diğer defterleri tutuyorsa aybaşına asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere 1/2 katı tutarında,
 • İşyeri defter tutmakla yükümlü değilse aybaşına asgari ücretin 1 katını geçmemek üzere 1/2 katı tutarında,
 • MPHB’de sadece spek ( Sigorta primine esas olan ya da olmayan kazançlar ) eksik bildirildiyse aybaşına asgari ücretin 2 katı ve 1/10 katı arasında olmak üzere eksik bildirilen spek tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
 • İdari para cezalarındaki ikinci değişiklik ise meslek kodu bildirimine ilişkindir. Buna göre 5510 sayılı kanunun 102. Maddesinin 1. Fıkrasına n bendi eklenmiştir. Bu bende göre eğer sigortalının meslek kodu gerçeğe aykırı bildirilirse işverene, sigortalı başına asgari ücretin 1 katını aşmamak üzere 1/10 katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Yeni düzenleme ile birlikte kuruma verilen bilgi ve belgelerden artık işveren ile birlikte muhasebeci de sorumlu

5510 sayılı Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek her türlü belge, bilgi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Yani Maliye’de olduğu gibi muhasebe meslek mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen bilgi ve belgelerle ilgili olarak işverenle birlikte sorumlu olacak.

Ödeme işlemleri nereye yapılacak?

Tek beyannameye geçilmesi halinde ödemelerde bir değişiklik olmayacak. Muhtasar Beyannamelerden doğan tahakkukların ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığına, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinden doğan tahakkukların ödemesi de Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaya devam edilecek.

Önemli duyuru Muhtasar ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ertelendi. Detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.

Muhtasar ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ertelendi

 

Muhtasar ve Aylık Hizmet Belgesi

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.