Memur emeklilerine ikramiye müjdesi

Memur emeklilerine ikramiye müjdesi

Memur emeklilerine ikramiye müjdesi

Memur emeklilerine ikramiye müjdesi

480 bin memur emeklisinin gözü Meclis’te… Çıkacak yasa ile 30 yılın üzerinde hizmetle emekli olan memur emeklileri, ikramiye farkı alacak. 40 yıl çalışarak2014 yılında tavandan emekli olmuş bir kişinin alacağı ekstra ikramiye 12-13 bin lira civarında olacak. Ancak bunun için başvuru süresine dikkat etmek gerekiyor.

İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler;

30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 35 yıl hizmetle emekli olan, 5 yıllık ikramiye farkı alacak.

Ödenecek tutar, memurungörevden ayrıldığı tarihteki emeklikeseneğine esas aylık unsurlarıüzerinden hesaplanacak.

Hak sahiplerinin,ikramiyelerini alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek.

İkramiye farklarının ödemesi 2 taksitte yapılacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanun ifaiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek.

Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bu kişilerin başvuruları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacak.

Dava açanların da başvuruy apmasına gerek kalmayacak. Ödemeler, yasanın yürürlüğegirdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yapılacak. Dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden fark ödemesinin yapıldığı tarihe kadarki süre için faiz işletilerek farklar emekli memura ödenecek. Davalar düşmüş olacak. Yargılama giderleri idarenin üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecek.

Eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse bu durumda ikramiye farkı geride kalan hak sahiplerine ödenecek.

Özetleyecek olursak şayet;

Memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak ödenecek tutar değişecek. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015’e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek olacak.

Verilecek tutarlar, kişinin emekli olduğu tarihte geçerli olan gösterge katsayısına göre hesaplanacak ve emekli olunan tarihten bugüne kadar faiz işletilmeyecek.

Mesela 2000’de 40 yıl hizmetle emekli olan kişiye ‘o gün 30 yerine 40 yıl ikramiye hesaplansaydı ne kadar ödenmesi gerekiyorsa’ bu rakam bulunacak ve aradaki fark ödenecek. Hesaplanan tutara 2000 ile 2016 arasındaki süre için faiz işletilmeyecek. İkramiyede her bir emeklinin unvanına, çalıştığı yıla, ek göstergesine, derecesine göre farklı farklı tutarlar çıkacak. 40 yıl çalışarak 2014 yılında tavandan emekli olmuş bir kişinin alacağı ekstra ikramiye 12-13 bin lira civarında olacak.

Memur emeklilerine ikramiye müjdesi

2 Yorumlar

  1. isa kıranşal
    • admin

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.