Mazeret izni nedir?

Mazeret izni nedir?

Mazeret izni nedir?

Mazeret izni nedir?

İşçilerin, işin gereklerinden kaynaklanmayan, kendi özel yaşamlarını ilgilendiren nedenlerle, işe gelmemeleri durumu “mazeret”, bu anlamda kullanılan izinler de “mazeret izni” olarak adlandırılmaktadır.

İşçilerin mazeret izni kullanabilmeleri için, söz konusu mazeretlerinin haklı bir gerekçesinin olması zorunludur.

Çalışanların işe devamlarına engel olabilecek geçici ve kısa süreli durumlarda mazeret izni uygulaması yapılabilmektedir. İş kanunu açısından birinci derecede yakını vefatında ve   işçinin evlenmesi halinde üç gün, eşi doğum yapan çalışanlara ise beş gün mazeret izni düzenlenmektedir. Bunun dışındaki mazeret izni talepleri işverenlerin onayına tabi olup iş sözleşmelerinde mazeret izni uygulamaları hayata geçirilebilir..

İş hukukunda hafta tatili hakkının düzenlemesi içerisinde, herhangi bir işçinin hafta tatiline hak kazanabilmesi için çalışılmış gibi kabul edilen bazı durumlar sayılmaktadır. Yapılan bu düzenleme kapsamında;

  • Çalışanların evlenmeleri durumunda 3 gün,
  • Eşlerinin doğum yapması durumunda 5 gün,
  • Ana veya babalarının, eşlerinin, kardeşlerinin veya çocuklarının ölümü durumunda kendilerine 3 gün izin verilmesi zorunluluğu vurgulanmaktadır.

İşçilere, sayılan durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması sonucunda, verilmesi gereken bu izinler nedeniyle ücretlerinden bir kesinti yapılamamaktadır.

Yasal bakımdan düzenlenmemiş veya haklı gerekçelere dayanmaksızın, işverenlerin onaylamamasına rağmen mazeret gerekçeleriyle işe devamsızlık yapılması durumunda, bu sürelerin ücretlerinin ödenmemesi sonucunu doğuracaktır. Bunun yanı sıra, işverenin onayı olmaksızın ve haklı bir gerekçeye dayanmaksızın işe devamsızlık yapılması, belirli şartlarla iş sözleşmelerinin fesih edilmesine yol açabilecektir.

 

Mazeret izni nedir?

 

Cevap

*