Kıdem tazminatının tavanını aşan kısım ödenir mi?

Kıdem tazminatının tavanını aşan kısım ödenir mi

Kıdem tazminatının tavanını aşan kısım ödenir mi

 

 

Soru: Merhaba, şubat ayı sonu itibariyle işten çıkartılıyorum. Tazminat hesabı yapıyorum fakat benim brüt ücretim 7.000 Lira. İşverenim de kıdem tazminatının tavanından ödeme yapacağını söyledi. Kıdem tazminatının tavanını aşan kısım ödenir mi? Beni bilgilendirirseniz çok mutlu olacağım. Kolay gelsin.

Cevap:

Merhabalar,

2018 yılına girmemiz ve asgari ücret tutarının açıklanması ile 2018 yılı bordro hesaplama parametreleri de bir takım değişiklikler oldu. Bunlardan bir tanesi de kıdem tazminatı tavanıdır. Memur katsayılarının belli olmasının ardından Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı da belli oldu. Kıdem Tazminatı Tavanı 2019 yılında 6.017,60. olarak belirlenmiştir.

İşverenin bu yöndeki isteğini kısıtlayan veya engel olan bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. İşveren arzu eder ise, işçisine kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapabilir. İşverenin kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapılması halinde herhangi bir ceza yaptırımı uygulanması söz konusu değildir.

Kıdem tazminatının tavanını aşan kısım ödenir mi?

Eskiden,  yürürlükten kaldırılan 1475 Sayılı eski  İş Kanunu’nun 98/D maddesi uyarınca; saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir ve talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, ayrıca ağır para cezası uygulanmaktaydı. 

Bunların dışında kanuna aykırı ödenen miktar da hazine lehine resen tahsil edilmekteydi. 4857 Sayılı İş Kanunu ile beraber bu madde yürürlükten kaldırıldı ve uygulamada esneklik oluştu.

4857 Sayılı İş Kanunu, kıdem tazminatının ödenmemesi ya da fazla ödenmesi durumunda hiçbir ceza öngörmüyor. Kıdem tazminatının geç ödenmesinden kaynaklanan faiz ödeme sorumluluğu dışında kıdem tazminatını ödememenin hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı tavanını aşan ödemeler

Kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapılması halinde, kıdem tazminatı tavanını aşan tutarın, vergi ve sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Çünkü kıdem tazminatı tavanını aşan tutar, prim olarak kabul edilmektedir. Eğer kıdem tazminatı ödemesi tavanı aşacak şekilde yapılmadıysa, kıdem tazminatından damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılamaz. Bununla ilgili ” kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 maddesine göre, yürürlükten kalkan  1475 sayılı eski İş Kanunu’na ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na göre ödenen kıdem tazminatlarının 24 aylığı aşmayan miktarları gelir vergisinden müstesnadır.

Kıdem tazminatının tavanı aşan ödemeler de son söz işverenindir.

Sizin brüt maaşınızın 7.000 TL. olması kıdem tazminatı ödemelerinde işvereninizin nazarında hiç bir şey ifade etmemektedir. İşvereniniz sizin kıdem tazminatınızı hesaplarken şuan mevcut olan 6.017,60 TL.‘yi baz alacaktır. Siz işvereninizden konu ile ilgili talebinizi iletebilirsiniz. Bu talebinizi kabul edip etmemek işvereninizin insiyatifindedir. Bu konu ile ilgili işvereninize herhangi bir yaptırımda bulunmanız söz konusu değildir. İşvereniniz rıza gösterir ise, kıdem tazminatınızın tavanını aşan kısımlarının da ödemesini size yapabilir.

Başka şehre taşınan işçi kıdem tazminatı alır mı?

Kıdem tazminatının tavanını aşan kısım ödenir mi?

 

Cevap

*