Kavga eden işçilerin işten çıkarılması

Kavga eden işçilerin işten çıkarılması

Kavga eden işçilerin işten çıkarılması

 

Kavga eden işçilerin işten çıkarılması

İnsanlar sosyal yaşantısında ki problemlerinden, ya da çalışma arkadaşlarının rahatsız edici davranışlarından dolayı zaman zaman iş yerlerinde birbirleri ile tartışmakta hatta hatta kavga etmektedirler. İşveren her ne kadar  iş yerinde düzeni, huzuru ve iş barışını sağlamak adına bir takım disiplin kuralları uygulaması uygulasa da kimi zaman yapılan işin stresi, ücret dağılımında ki adaletsizlik, iş yükünün fazlalığı, iş yerinde ki dedikodu gibi unsurlar kimi zaman çalışanları karşı karşıya getirmektedir.

İnsanların iş yerlerinde “iş icabı” birbirleri ile tartışması aslında gayet normal bir durum. Önemli olan burada bu yaşanan tartışmayı kişilerin nasıl yönettiği ve bu tartışmadan nasıl etkilendiğidir. Bu sorunların en büyük nedeni aslında iletişimsizliktir. Yani işveren her ne kadar bazı şeyleri düzgün yaptığına inansa da çalışanlar arasında ki iletişimsizlik iş yerin de bu tarz olumsuz hadiseler yaşanmasına sebep olabiliyor.

İş yerinde işçiler arasında yaşanan ufak tartışmalar genellikle işverene iletilmiyor ve kendi aralarında problemlerini gidermeye çalışıyorlar, ama başaramayınca olayların boyutu artıyor kavgalar gündeme geliyor. İşverenin “insanlar sabah gelsin, işlerini yapsın, akşam da gitsin ben onlara maaşlarını düzenli yatırıyorum.” düşüncesi o iş yerinin huzurlu olduğuna işaret etmez. İşveren çalışma ortamına hakim olmalı iş yerinde ki düzeni sağlamalı ve işçiler arasında ki iş barışını sağlamak adına bir takım çalışmalar yapmalıdır.

İşveren çalışanları arasında bir takım sosyal faaliyetler de bulunmalı, işçilerin birbirlerini sağlıklı bir şekilde tanımasını sağlamalı, onların aralarında ki iletişim problemlerini çözmek adına bir takım etkinlikler de bulunması gerekiyor.

Kavga eden işçinin iş akdi feshedilebilir mi?

Evet edilebilir. Fakat işçinin kiminle nerede kavga ettiği bu konuda önem arz etmektedir. İşçi aynı işverene ait diğer bir işçi ile iş yerinde mi kavga etti? Ya da işçi aynı işverene ait işçi ile iş yeri dışında mı kavga etti? Veyahut işçi herhangi birisi ile tatil gününde mi kavga etti? Bunların hepsinin farklı değerlendirilmesi gerekmektedir. Normal şartlar bir işçinin aynı işverene ait diğer bir işçi ile bırakın kavga etmesi, o işçiye sataşması bile iş akdinin feshini gerektirir. Bu konu zaten 4857 Sayılı İş Kanunu 25. madde II/d bendinde hüküm altına alınmıştır.

Kavga ettiği için iş akdi feshedilen işçiler, kıdem ya da ihbar tazminatından faydalanabilir mi?

İş yerinde kavga ettim tazminat alabilir miyim? Gibi sorular ile çok fazla karşılaşıyoruz ne yazık ki, bu tarz bir durumdan dolayı iş akdi feshedilen bir işçi şartlar ne olursa kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamazlar.

Kavga eden iki işçi, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketten ötürü, işveren tarafından haklı nedenler ile işten çıkarılacağı için herhangi bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatlarından faydalanması söz konusu değildir.

Kavga ettiği için iş akdi feshedilen işçiler işsizlik maaşından faydalanabilir mi?

Hayır faydalanamaz.  Çalışanların işsizlik maaşından faydalanabilmesi için yerine getirmesi gereken en önemli şart, “kendi kusurları dışında işten çıkarılmasıdır.”  Bu sebepten ötürü iş sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketten ötürü feshedilen işçi, işsizlik maaşından faydalanamayacaktır.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

İşçinin kavgası, iş yeri sınırları içinde aynı işverenin bir başka işçisiyle olmuşsa ikisi de 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi‘ne istinaden direkt olarak işten çıkartılabilir.

İşçinin kavgası, yine işverenin bir başka işçisiyle ama iş yeri dışında olmuşsa, işten çıkarılma için bu kavganın iş yerine olumsuz bir etkisinin olması gerekir. Eğer bu kavganın iş yeri disiplinine ve işin işleyişine dair olumsuz bir etkisi söz konusu ise, işçi işten çıkartılabilir.

Kavga eden işçilerin işten çıkarılması

 

Cevap

*