İşten ayrılan rapor parası alabilir mi?

İşten ayrılan rapor parası alabilir mi?

İşten ayrılan rapor parası alabilir mi?

İşten ayrılan rapor parası alabilir mi? 

Soru: Merhaba, 12.12.2016 tarihinde kendi isteğim ile işten ayrıldım. 24.12.2016 tarihinde sağlık hizmetinden faydalanabildiğim için, rahatsızlığımdan ötürü hastaneye gittim. Doktor yirmi günlük rapor yazmış ben bu rapor parasını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edebilir miyim? İyi çalışmalar.

Cevap:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası uyarınca 4-a kapsamında (SGK’lı olarak) bir işveren yanında çalışan sigortalıların hastalıkları nedeniyle raporlu olmaları halinde, bu kişiler adına raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, raporlu olunan sürenin üçüncü gününden başlanılarak halk arasında rapor parası olarak da bilinen  geçici iş göremezliği ödenmektedir.

İşten ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde rapor alan işçi rapor parası alabilir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık,  sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden onuncu günden başlanılarak yitirilmiş sayılmaktadır.

Dolayısıyla, işten ayrıldığı tarihten itibaren on gün içinde rapor alan işçilere, raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ise bu sigortalılar da raporun üçüncü gününden başlayarak rapor parası alabileceklerdir.

Diğer taraftan, işten ayrılan işçi adına  işten ayrıldığı tarihten önceki son bir yıl içinde;

30 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ise işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün daha,

90  kısa vadeli sigorta primi ödenmiş ise işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 + 90 gün daha,

Sağlık hizmeti verilmektedir. Ancak, rapor parası sadece işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde işten ayrılan sigortalılara ödenmekte olup, 10 günlük sürenin bitiminin ardından 90 gün içinde hastalanan kişiler sağlık hizmeti alabilseler de raporlu oldukları süre zarfında rapor parası alamayacaklardır.

Özetleyecek olursak şayet;

Sizin iş akdiniz 12.12.2016 tarihinde sonlandığı için 23.12.2016 tarihine kadar sağlık kuruluşundan almış olduğunuz raporlar ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan rapor paranızı alabilirdiniz. Fakat siz 24.12.2016 tarihinde hastaneye gittiğiniz için bu hakkınızı kaybetmiş bulunmaktasınız. Sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilirsiniz fakat, sağlık kuruluşlarının sizin adınıza yazmış olduğu rapor parasını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edemezsiniz.

İşten ayrılan rapor parası alabilir mi?

 

 

Cevap

*