Bir işçi en fazla ne kadar rapor alabilir?

Bir işçi en fazla ne kadar rapor alabilir?

Bir işçi en fazla ne kadar rapor alabilir?

 

Bir işçi en fazla ne kadar rapor alabilir?

Soru: Merhaba, geçirdiğim trafik kazası neticesiyle uzun bir tedavi süreci ile karşı karşıyayım. İşverenim beni işten çıkarma kararı almış ve bu konu ile ilgili tebligat göndermiş. Bir çalışan olarak burada benim bir hakkım var mıdır? İşverenim beni rapor aldığım için işte çıkartabilir mi? Bir işçi en fazla ne kadar rapor alabilir? Bana kıdem ve ihbar tazminatım ödenir mi? Ayrıca ben bu şartlar da işsizlik maaşından faydalanabilir miyim? Sıkıntım büyük, konu ile ilgili bana yardımcı olursanız sevinirim. Hayırlı günler.

Cevap:

Merhabalar, çok geçmiş olsun.

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.”

I- Sağlık Sebepleri:

  • İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

İş sözleşmelerini feshedebilir.

Fakat, yukarıda belirtilen sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde ki  bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Bildirim süreleri nedir?

Bildirim, yani ihbar süresi; belirsiz süreli iş sözleşmesine tabii olarak çalışan işçinin işyerindeki kıdemine göre belirlenen, işçiyi işten çıkarmak isteyen işverenin işçiye, işi kendi rızasıyla bırakmak isteyen işçinin işverenine  önceden bildirim yapmasını gerektiren süredir.

Normal şartlar da iş sözleşmeleri;

  • İşi 6  aydan az sürmüş  için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından sonra 2  hafta sonra,

  • İşi 6  aydan 1.5  yıla kadar sürmüş işçi için,  bildirimin diğer tarafa yapılmasından sonra 4  hafta sonra,

  • İşi 1.5  yıldan 3  yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından sonra 6 hafta sonra,

  • İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için , bildirimin diğer tarafa yapılmasından 8 hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Siz iş yerinizde ki kıdeminizi belirtmediğiniz için size bu konu hakkında net bilgi veremiyoruz ama konuyu biraz detaylandıracak olursak şayet;

Diyelim ki siz iş yerinizde 6 senedir çalışıyorsunuz ve bu neden ile yasal bildirim süreniz 8 hafta. Fakat siz şuan istirahatli olduğunuz için, biraz önce de söz ettiğimiz gibi hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Yani yasal olarak işvereninizin sizin iş akdinizi feshetmesi için, ( eğer bildirim süreniz 8 hafta ise ) rapor başlangıç tarihinizden itibaren 14 hafta geçmesi gerekmektedir. Bu sürelerden önce işvereninizin iş akdinizi feshedemez. 14 haftalık yasal süreniz sona erdikten sonra, kıdem tazminatınızı tarafınıza ödeyerek iş akdinizi feshedebilir. Bu tarz fesih işlemlerinde ihbar tazminatı hakkınız bulunmamaktadır.

İş akdinizin feshinden sonra, işsizlik maaşına başvurabilirsiniz. Tarafınıza işsizlik maaşı bağlanacaktır.

 

Bir işçi en fazla ne kadar rapor alabilir?

2 Yorumlar

  1. Mehmet
    • admin

Cevap

*