2017 2. dönem bordro parametreleri

2017 2. DÖNEM BORDRO PARAMETRELERİ
   
Günlük Brüt Asgari Ücret 59,25 TL.
   
Aylık Brüt Asgari Ücret 1.777,50 TL.
   
Aylık Net Asgari Ücret – ( Agi dahil ) 1.404,06 TL.
   
Aylık Net Asgari Ücret – ( Agi dahil değil ) 1.270,75 TL.
   
Günlük Prime Esas Kazanç ( Taban ) 59,25 TL.
   
Günlük Prime Esas Kazanç ( Tavan ) 444,38 TL.
   
Aylık Prime Esas Kazanç ( Taban ) 1.777,50 TL.
   
Aylık Prime Esas Kazanç ( Tavan ) 13.331,40 TL.
   
Çocuk Yardımı İstisnası/SGK 35,55 TL.
   
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi  (6 yaş üstü) 25,68 TL.
   
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi  (0-6 yaş grubu) 51,35 TL.
   
Aile Yardımı İstisnası/SGK 177,75 TL.
   
Aile Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi ( Kamu ) 204,99 TL.
   
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK 3,56 TL.
   
Yemek Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi 14,00 TL.
   
1. Vergi Dilimi % 15 0 TL – 13.000 TL.
   
2. Vergi Dilimi % 20  13.000 TL – 30.000 TL.
   
3. Vergi Dilimi % 27 30.000 TL – 110.000 TL.
   
4. Vergi Dilimi % 35 110.000 TL üstü.
   
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisnası/SGK 533,25 TL.
   
1. Derece Engellilik İndirimi/Gelir Vergisi 900,00 TL.
   
2. Derece Engellilik İndirimi/Gelir Vergisi 470,00 TL.
   
3. Derece Engellilik İndirimi/Gelir Vergisi 210,00 TL.
   
Kıdem Tazminatı Tavanı 4.732,48 TL.
   
Damga Vergisi Oranı 0,00759.

 

2017 2. dönem bordro parametreleri

Cevap

*